Asfaltna baza

Tehničke karakteristike

U vlasništvu Put-invest, 25 kilometara severozapadno od Novog Sada, u Bačkom Petrovcu, nalazi se asfaltna baza tipa Wibau WKM 150, nemačke proizvodnje, kapaciteta 150 tona asfalta na čas. Postrojenje sa pogonom na prirodni gas je energetski...

Saznaj više...

Tehnologija proizvodnje

U okviru asfaltne baze proizvode se različite vrste asfaltnih mešavina atestiranog kvaliteta, u skladu sa potrebama i zahtevima Investitora. Priprema proizvodnog procesa se obavlja najmanje jedan dan pre početka proizvodnje, na osnovu ranije ugovorenih...

Saznaj više...

Kontrola kvaliteta

U okviru asfaltne baze nalazi se putna laboratorija koja je u potpunosti opremljena najsavremenijom opremom i stručnim kadrom koji omogućava kvalitetne analize za potrebe praćenja kontrole kvaliteta u toku izvođenja radova. U putnoj laboratiji se za sopstvene potrebe...

Saznaj više...