Kontrola kvaliteta

U okviru asfaltne baze nalazi se putna laboratorija koja je u potpunosti opremljena najsavremenijom opremom i stručnim kadrom

koji omogućava kvalitetne analize za potrebe praćenja kontrole kvaliteta u toku izvođenja radova. U putnoj laboratoriji se za sopstvene potrebe obavljaju mnogobrojna laboratorijska ispitivanja u okviru kojih se vrše analize kamenih agregata, kamenog brašna, bitumena, asfaltnih mešavina, kao i ispitivanja zbijenosti posteljice od peska i tamponskih slojeva od drobljenog kamenog agregata.