Tehničke karakteristike

U vlasništvu Put-invest, 25 kilometara severozapadno od Novog Sada, u Bačkom Petrovcu,

nalazi se asfaltna baza tipa Wibau WKM 150, nemačke proizvodnje, kapaciteta 150 tona asfalta na čas. Postrojenje sa pogonom na prirodni gas je energetski efikasno što predstavlja značajnu činjenicu imajući u vidu uštedu energenata koja utiče na konačnu cenu proizvedenog asfalta. Modernizacija pomenute fabrike asfalta sa kompletnom pratećom infrastrukturom spada u jedno od najvećih investicija našeg preduzeća. Pored standardne opreme asfaltna baza je opremljena i SCADA sistemom koji omogućava potpuno automatsko upravljanje proizvodnim procesima.