Scroll Top
Put invest

KO SMO MI?

O nama

Put-invest je kompanija koja beleži tri decenije uspešnog poslovanja iz oblasti izgradnje, rekonstrukcije i održavanja autoputeva, državnih puteva I i II reda i gradskih saobraćajnica. Kompanija je od samog osnivanja bila usmerena na radove iz oblasti niskogradnje i sa punim pravom možemo reći da smo jedna od vodećih kompanija na teritoriji Vojvodine iz ove oblasti. Pored niskogradnje, već dugi niz godina, uspešno se bavimo i radovima iz oblasti hidrogradnje, o čemu svedoče brojne reference i zadovoljni Investitori.

U proteklom periodu izgradili smo preko pet stotina kilometara putne mreže, parterno uredili preko dve stotine hiljada kvadratnih metara, kako javnih tako i površina u privatnom vlasništvu, rangirajući se u sam vrh uspešnih graditelja. Istovremeno smo realizovali više objekata iz oblasti hidrogradnje, izgradivši preko šezdeset kilometara kanalizacione i vodovodne mreže, sa pratećim objekatima za prečišćavanje i upravljanje vodama.

Uspeli smo da održimo prepoznatljiv kvalitet i efikasnost u radu, što nas svrstava u sigurnog partnera u realizaciji najznačajnijih projekata. Modernizacija je bila i ostala ključna reč našeg poslovanja, koja nas usmerava u pravcu konstantne posvećenosti razvoju, unapređenju poslovanja i poboljšanju finansijskih rezultata, o čemu svedoče brojna ulaganja u mehanizaciju i opremu renomiranih proizvođača, kao i stalan rast broja zaposlenih. Zahvaljujući tome, danas zapošljavamo preko 200 radnika sa kojima smo uspeli da formiramo tim stručnjaka koji čine licencirani diplomirani inženjeri raznih struka, diplomirani ekonomisti i menadžeri koji rukovode kompanijom i pre svega kvalifikovana radna snaga.

U skladu sa primarnom delatnošću, Put-invest poseduje savremeno postrojenje asfaltne baze u blizini Novog Sada. Sopstvena proizvodnja asfalta obezbeđuje neprekidno snabdevanje gradilišta asfaltnim mešavinama pri realizaciji najkompleksnijih projekata, što je od suštinskog značaja za kvalitet kolovozne konstrukcije. Takođe, uspešno sarađujemo sa akreditovanim institucijama koje prate i kontrolišu naš proizvodni proces. Pored asfaltne baze, posedujemo kompletnu mehanizaciju i opremu renomiranih proizvođača za izvođenje svih vrsta građevinskih radova iz oblasti niskogradnje i hidrogradnje.

Od samog osnivanja kompanija je 100% u privatnom vlasništvu, konstantnog pozitivnog bilansa i likvidnosti, sa imponzantnom listom realizovanih projekata i zadovoljnih Investitora.

Posedujemo Rešenje Ministarstva građevinarstva broj I131G2 za rad na autoputevima, magistralnim i regionalnim saobraćajnicama, poslujemo u skladu sa međunarodnim standardima ISO 90001, 14000, 45001 i 50001.
Put-invest u brojkama
road
0
km izgrađenih saobraćajnica
512x512 weight
0
tona proizvedenog i ugrađenog asfalta
512x512 hydrant
0
km kanalizacione i vodovodne mreže
512x512 edit
0
uspešno realizovanih projekata
worker
0
zaposlenih radnika različitih profila