Resursi

Ljudski resursi


Preduzeće Put-invest trenutno zapošljava sve ukupno oko 200 lica različitih profila:

od NK i KV građevinskih radnika, asfaltera, preko rukovaoca građevinskih mašina, vozača, građevinskih tehničara, pravnika, ekonomista, lica za bezbednost i zaštitu na radu, do diplomiranih inženjera sa odgovarajućim licencama. Usled prirode posla, u skladu sa potrebama, angažujemo i sezonske radnike odgovarajućih profila...

Saznaj više...

Mehanizacija i oprema


Preduzeće Put-invest poseduje svu neophodnu mehanizaciju
i opremu za samostalno izvođenje radova iz oblasti svoje delatnosti,

raspolaže sopstvenom remontnom radionicom sa radionicom za peskarenje i farbanje. Konstantno ulaganje u mašinski i vozni park, kao i redovno održavanje istog svrstava nas u pouzdanog izvođača...

Saznaj više...