Scroll Top

Naši projekti

MIKROLOKACIJA "URBANI DŽEP" KOVILJ

U okviru projekta "Evropska prestonica kulture" u Novom Sadu izvršeno je uređenje mikrolokacije urbanog džepa smeštenog u centru Kovilja - na Trgu oslobođenja, koji se naslanja na centralnu ulicu u naselju, Ulicu Laze Kostića. U okviru uređenja ovog prostora realizovana je parterna celina unutar kompleksa Trga i pijaca koncepta "drive-thru", uz postavljanje 6 fiksiranih i 19 sklopivo-rasklopivih pijačnih tezgi. Hortikulturno su uređene postojeće zelene površine, a celokupan prostor oplemenjen je novim urbanim mobilijarom (klupe, korpe za otpatke, držači za bicikle i zaštitni stubići). Prostor je adekvatno osvetljen postavljanjem 14 stubova za dekorativno i 15 stubova za funkcionalno javno osvetljenje. Kamenim kockama rekonstruisane su okolne saobraćajnice, urađene su pešačke staze i inovirana je  česma u parku. Ispred centralnog objekta biblioteke popločan je plato na kome je montiran slavski sto sa klupama i skulptura  "Rodino gnezdo" kao simbol naselja Kovilj.