Scroll Top

Naši projekti

NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK KAMPUS U NOVOM SADU

Sa zadovoljstvom ističemo da smo uspešno realizovali radove na izgradnji saobraćajnih površina sa kružnom raskrsnicom i pratećom infrastrukturom za potrebe komunalnog opremanja Naučno-tehnološkog parka u Kampusu u Novom Sadu. U sklopu projekta nakon izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže izgrađene su pristupne saobraćajnice, projektom predviđena parking mesta, biciklističke i pešačke staze. Novoizgrađene saobraćajne površine povezane su sa postojećim ulicama jednotračnom kružnom raskrsnicom u cilju lakšeg i bezbednijeg funkcionisanja saobraćaja.