Scroll Top

Naši projekti

POJAČANO ODRŽAVANJE ŽELEZNIČKE ULICE I ULICE IVE LOLE RIBARA U ODŽACIMA

U sklopu pojačanog održavanja Ulica Ive Lole Ribara i Železničke u Odžacima izvedeni su radovi na sistemu za prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda i izradi novog asfaltnog kolovoza, sa primarnim ciljem povećanja kvaliteta celokupne usluge na predmetnoj deonici, prvenstveno sa aspekta bezbednosti saobraćaja. Dve saobraćajne trake, ukupne širine 6.5m, ojačane su izradom novog bitumeniziranog nosećeg sloja i sloja asfalt betona. Pored nove kolovozne konstrukcije ulica je dobila i dvosmernu biciklističku stazu širine 2.5m sa obe strane kolovoza, parking prostore, kolovozne pristupe parcelama i zelene površine.