Scroll Top

Naši projekti

POZORIŠNI TRG NOVI SAD

U toku su radovi na uređenju gradskog jezgra Grada Novog Sada. Radovi se izvode sa ciljem da se poboljša funkcionalnost i estetika najužeg centra grada, kao dela urbanističkog i kulturno zaštićenog starog gradskog jezgra. Predviđeno je parterno i hortikulturno uređenje, rekonstrukcija podzemnih instalacija, izgradnja javnog i dekorativnog osvetljenja i postavljanje urbanog mobilijara. Prostor Pozorišnog trga, kao parterna površina namenjena prvenstveno pešacima, biće popločana granitnim pločama. U zoni Uspenske ulice projektovane su autobuske niše i nove nadstrešnice na stajalištima. Potporni zid oko pozorišta preoblikovaće se u kontinualnu klupu, dok je uz trotoar do zelenog pojasa predviđena dvosmerna biciklistička staza sa ugradnom podnom rasvetom.