Scroll Top

Naši projekti

REHABILITACIJA KOLOVOZA DEONICE ODŽACI-KARAVUKOVO

Za Investitora JP Putevi Srbije, krajem 2019. godine, izveli smo radove na rehabilitaciji kolovoza, na putu L 410 od Odžaka do Karavukova. Dužina deonice, koja je obuhvaćena u sklopu treće faze radova na rekonstrukcijI i rehabilitacijI iznosi 5.6 km. Radovima na izgradnji završnih asfaltnih slojeva predhodili su radovi na sanaciji degradiranih površina i skidanju ispucalih asfaltnih površina na postojećoj kolovoznoj konstrukciji. Predhodne dve faze radova urađene su u mestu Karavukovo, dok je navedena treća faza obuhvatala radove između naseljenih mesta Odžaci i Karavukovo, koji predstavlja pristupni put ka graničnom prelazu sa "Bogojevo".