Scroll Top

Naši projekti

ULICA MARKA MILJANOVA U NOVOM SADU

U Ulici Marka MIljanova izvedeni su radovi na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom i javnim osvetljenjem. Na deonici od Ulice Đorđa Rajkovića do kružnog toka, u dužini od 400m, izgrađen je kolovoz širine 6m, koji se u pravcu Beogradskog keja nastavlja u vidu saobraćajnice bulevarskog tipa, sa po dve saobraćajne trake po smeru. Ulica je dobila 136 parking mesta, obostrane pešačke staze, biciklističku stazu i 59 stubova nove javne rasvete. Rekonstruisana je i podzemna infrastruktura, odnosno kanalizaciona mreža i toplovod. Na ovaj način povezali smo tri značajne saobraćajnice - Beogradski kej, Venizelisovu i Kosovsku ulicu.